Retreats och föreläsningar


Vi lever i en tid då det är allt viktigare att ta ansvar för sin egen hälsa. Vi har tidigare haft tron på och känt tryggheten i att vi med hjälp av yttre medel kan bli friska och ha hälsa men allt fler upplever att det inte fungerar och fler människor än någonsin blir kroniskt sjuka.  Våra kroppar är helt fantastiska och eftersträvar hela tiden homeostas - balans - men problemet är att vi utsätter våra kroppar för olika typer av stress utan att alltid förstå det!


Det är inte bara livspusslet som stressar utan  stress kan förekomma på flera olika sätt på grund av miljön vi lever i och maten vi äter. Upplevda känslor, tankar och beteende stressar också cellerna i vår kropp och kanske har vi där en av de största bovarna. Om vi lär känna oss själva och hur vi fungerar då är det lättare att förstå orsak och verkan och vi kan börja ta hand om oss själva och våra kroppar på riktigt.


Att veta hur man ska börja och vad man ska göra för att både förebygga ohälsa samt att läka obalanser är inte alltid så lätt men om du lär känna din kropp och vem du är så är det i alla fall mycket lättare. Att dessutom få lite kunskap om kroppen och vad som påverkar den gör det hela till ett helt möjligt projekt!


Heal for Life kommer framöver att erbjuda fler föreläsningar och retreats just för att föra ut budskapet om Holistisk Hälsa och bryggan mellan det vi ser och det vi inte ser - allt för att få förståelse för oss själva och ge hjälp till självhjälp.