Frekvensterapi

Allt är energi. Det innebär att allt är i ständig rörelse. Din kropp, dina organ, all vävnad ja, minsta cell är ständigt vibrerande på sin egen unika, specifika frekvens.

Det innebär att levern har sin frekvens, njuren har sin och så vidare. Eftersom alla komponenter i din kropp vibrerar på sin unika frekvens och har sitt tonus, kan man också få en förståelse för när de är i obalans, det vill säga när dess tonus är förändrat.


En cell, en vävnad eller ett organ som är ur tonus fungerar inte optimalt. Man kan jämföra det med en orkester där varje instrument är stämt och spelar sin melodi i harmoni med de andra instrumenten. Om ett instrument skulle vara ostämt, ur sitt tonus, då skulle melodin inte vara så vacker och harmonisk. 


Anledningen till att en cell, en vävnad eller ett organ är i obalans beror på någon form av stress. Det kan vara yttre stress (t ex livspusslet, relationer), toxisk stress (tungmetaller, kemikalier och gifter av olika slag) eller olika patogener som svamp, mögel, bakterier och virus. Det kan också var en stress på grund av nedtryckta känslor som skapar blockeringar i kroppens energiflöden. Det finns således flera anledningar till att din kropp hamnar i obalans, ur tonus.


På Heal for Life används tre olika typer av frekvensapparater; Bicom Bioresonans, Oberon Bioresonans och QRMA.  


Bicom Bioresonans och Oberon Bioresonans jobbar på lite olika sätt men båda beskriver områden med belastningar och behandlar därefter.  Bicom Bioresonans testar och behandlar över 400 allergener. QRMA är ett analysverktyg som påvisar näringsstatus och funktion på vissa områden i kroppen. 


Vid ett Holistiskt Uppstartssamtal ingår både ett Bicom Bioresonans test och en QRMA-mätning. Vid behov så används även Oberon Bioresonans. Oberon Bioresonans finns inte som ensam tjänst så om du specifikt vill ha ett test och behandling med Oberon så kontaktar du Heal for Life.  Oberon Bioresonans lämpar sig väldigt bra för distansbehandling.

HOLISTISKT UPPSTARTSSAMTAL

Heal for Life erbjuder många olika tester och behandlingar för att du ska få hjälp i din läkningsprocess. Ett tips är att boka in ett HOLISTISKT UPPSTARTSSAMTAL som leder fram till en plan om hur du kan påbörja din läkeprocess samt få vetskap om vilka tester eller behandlingar som passar bäst just nu. Ett Bicom Bioresonanstest, en QRMA-mätning samt en FAB ingår alltid i ett HOLISTISKT UPPSTARTSSAMTAL.

Holistiskt Uppstartssamtal


Bicom-test, FAB, QRMA, samtal - 90 min

1 800 kr


Var ska jag börja?

Under detta uppstartssamtal kartlägger vi ditt nuläge och lägger en plan över vad du behöver fokusera på närmast framöver.

Bicom Bioresonans 


Test över 400 allergener, FAB, samtal - 60 min

1 300 kr


Behandling 50 min

900 kr

Frekvensbehandling och djur

Har du en pälskling som inte mår riktigt bra? Då är frekvensterapi ett fantastiskt verktyg för att stimulera till läkning. Idag kan vi konstatera att våra djur lider av samma problematik som vi människor med till exempel mage/tarmproblem och/eller hormonella besvär. Det är ju inte så konstigt eftersom vi lever i samma miljö och påverkas av samma faktorer. Djur är också fantastiska på att läsa av oss människor och spegla våra egna krämpor så ibland kan det vara värt att behandla både matte/husse och pälsklingen. 


Behandling av djur sker på distans. Du skickar då hår eller en bit nagel (klo, hov) så kan behandling ske ändå. 


Healing är också en fantastisk behandlingsmetod för djur då de är väldigt mottagliga för interaktioner i energifältet. Under en healingsession kan det också hända att ett och annat budskap kommer fram som djuret vill förmedla till matte/husse. Ofta är det relaterat till hälsan eller önskemål för att få livet lite roligare :D.


När det gäller frekvensbehandling av djur är det Oberon Bioresonans som används.

Healing och kommunikation på distansBehandling 45 min

625 kr

En lugn stund för pälsklingen där den får möjlighet att tala om för matte/husse vad den behöver just nu för att må bra.

Oberon Bioresonans DjurScanning och behandling 60 min

900 kr

Ge din pälskling en välbehövlig behandling. Skicka en bit päls, klo eller hov så sköts allt på distans.