Tidigare Liv - även distans!

Har du tankemönster och/eller beteenden som du inte kan förstå var de kommer ifrån? Du reagerar kanske starkt på saker och förstår inte varför? Det kan vara en blockering från tidigare liv!

Traumatiska upplevelser i nuvarande liv kan, på ett omedvetet plan, påminna oss om traumatiska händelser som ägt rum i tidigare liv. Det innebär att våra val och beslut ofta påverkas av våra erfarenheter och kunskaper från det tidigare livet. Olösta händelser och trauman som man inte visste hur man skulle hantera då och kanske flydde undan ifrån skapade blockeringar som följer med till nästa liv...och nästa...och nästa.


När vi i vårt nuvarande liv hamnar i situationer som påminner om det som hände i det tidigare livet reagerar vi utan att förstå varför. Reaktionen bara kommer, den bara finns där.  Dessa situationer kan skapa obehag och vi kan hamna i rädsla vilket gör att vi fortsätter att fly från dem. Resultatet blir att de kommer tillbaka bara starkare och starkare ända tills vi tar itu med dem, tittar på dem och ändrar vår inställning kring dem. Vi behöver ändra vårt tankemönster, känslan kopplat till det och därmed vårt beteende. och på så sätt löser vi upp blockeringen. 


Tidigare liv kan vara en genväg till att lära känna din själs hela livsresa, börja förstå grundorsaken till blockeringar och svårigheter du har i detta livet, samt vad ditt syfte och mening är. En tidigare Liv session kan hjälpa dig att:


  • Ge dig svar på viktiga frågor i ditt liv

  • Släppa rädslor och fobier samt förbättra din hälsa och välmående

  • Förbättra dina relationer – förlåta och släppa skuldkänslor

  • Lösa upp blockeringar

  • Aktivera färdigheter och förmågor


På en Tidigare Liv session får du  under hypnos utforska händelser som kan frigöra blockeringar i ditt nuvarande liv och förståelsen för dig själv, hur du fungerar och vem du är blir lite tydligare. 


Denna tjänst går alldeles utmärkt att göra på DISTANS förutsatt att det finns uppkoppling.

Tidigare Liv
- även på distans!


90 min

1 695 kr


Lär känna din själs livsresa och förstå orsaken till energiblockeringar som begränsar dig i ditt nuvarande liv.

Vid frågor kan du alltid ringa 070-455 90 90 eller maila info@healforlife.se