ER - Emotional Release

- att bearbeta och förlösa känslor


Trauman vi har råkat ut för under hela våra liv ja, även i tidigare liv, sätter sig som blockeringar i vårt energifält. Dessa blockeringar hindrar kroppens energiflöden och skapar stagnation. Blockeringarna sätter sig vid svaga punkter hos oss och förr eller senare uppkommer smärta eller sjukdom. 

Händelser vi är med om hanterar kroppen på olika sätt beroende på vem du är som individ och vilka förutsättningar du har att hantera traumat. Det skapas tankemönster och beteenden utifrån händelsen som kan sitta väldigt djupt och som inte alltid är gynnsamma för oss. Oftast har vi inte en aning om varför vi reagerar på ett visst sätt eller har förståelse för hur det kommer sig att olika symtom uppstår. Händelsen i sig kan vi både ha glömt eller förträngt och inte alls vara medvetna om för tillfället och den känslomässiga delen har vi tryckt ner och stängt av.


Att gå i någon form av muntlig terapi är jättebra för att lyfta upp tankemönster och beteenden och "programmera om" hjärnan att agera annorlunda.  Det finns många bra terapiformer för det. Men det är inte alltid tillräckligt då vi behöver gå förbi den intellektuella delen av oss och lyfta upp känslan.  Den traumatiska händelsen sitter djupt och det är lätt att med intellektet tro att man har rett ut problemet fast händelsen tvärtom sitter kvar i systemet och fortsätter att trigga symtom. 


Alla typer av energimedicin kan förlösa känslomässiga trauman. Anledingen till det är att man jobbar på energinivå och når alla aspekter av det som är du. Man läker på flera plan. Kroppen har också en fantastisk förmåga till prioritering och jobbar med en sak i taget därför sker inte all läkning samtidigt - det skulle aldrig fungera i praktiken. Kroppen tar en sak i taget och när man är mogen kommer de känslomässiga blockeringarna att komma upp till ytan.


Vi har fantastiska, intelligenta och självläkande kroppar som vet hur det ska gå till om vi bara tillåter dem och tror på det. Hoppet och tron är väldigt viktig för att läkning ska kunna ske och  vi hjälper kroppen genom att ha tillit och tålamod.


Emotional Release ER handlar om att identifiera och förlösa blockerade känslor. ER-Sessionen är uppdelad på 30 minuter förebredelse (av Heal for Life) där det skapas en unik Healingkod just för dig samt 60 minuter session (med klient). Du kan också välja en Tidigare Liv session eller en Kraniosakral Osteopatisk Behandling som är ytterligare två mycket bra sätt att förlösa emotionella blockeringar.


Vill du veta mer om hur det fungerar får du gärna kontakta Heal for Life.

Tidigare Liv


90 min

1 350 kr


Lär känna din själs livsresa och förstå orsaken till energiblockeringar som begränsar dig i ditt nuvarande liv.

ER - Emotional Release


30 min förberedelse, 60 min session

1 800 kr


Vid förberedelsen skapas en för dig unik Healingkod som hjälper till och förstärker vid behandling. Healingkoden kan användas för fortsatt arbetet efter sessionen. Läs mer om koderna under flik "Healingkoder"

Kraniosakral Osteopatisk behandling


 55 min

900 krBoka en lugn stund och ta del av stillhetens koncept