ER - Emotional Release - Även distans!

- att bearbeta och förlösa känslor 


Trauman vi har råkat ut för under hela våra liv ja, även i tidigare liv, sätter sig som blockeringar i vårt energifält. Dessa blockeringar hindrar kroppens energiflöden och skapar stagnation. Blockeringarna sätter sig vid svaga punkter hos oss och förr eller senare uppkommer smärta eller sjukdom. 

Händelser vi är med om hanterar kroppen på olika sätt beroende på vem du är som individ och vilka förutsättningar du har att hantera traumat. Det skapas tankemönster och beteenden utifrån händelsen som kan sitta väldigt djupt och som inte alltid är gynnsamma för oss. Oftast har vi inte en aning om varför vi reagerar på ett visst sätt eller har förståelse för hur det kommer sig att olika symtom uppstår. Händelsen i sig kan vi både ha glömt eller förträngt och inte alls vara medvetna om för tillfället och den känslomässiga delen har vi tryckt ner och stängt av.


Att gå i någon form av muntlig terapi är jättebra för att lyfta upp tankemönster och beteenden och "programmera om" hjärnan att agera annorlunda.  Det finns många bra terapiformer för det. Men det är inte alltid tillräckligt då vi behöver gå förbi den intellektuella delen av oss och lyfta upp känslan.  Den traumatiska händelsen sitter djupt och det är lätt att med intellektet tro att man har rett ut problemet fast händelsen tvärtom sitter kvar i systemet och fortsätter att trigga symtom. 


Alla typer av energimedicin kan förlösa känslomässiga trauman. Anledingen till det är att man jobbar på energinivå och når alla aspekter av det som är du. Man läker på flera plan. Kroppen har också en fantastisk förmåga till prioritering och jobbar med en sak i taget därför sker inte all läkning samtidigt - det skulle aldrig fungera i praktiken. Kroppen tar en sak i taget och när man är mogen kommer de känslomässiga blockeringarna att komma upp till ytan.


Vi har fantastiska, intelligenta och självläkande kroppar som vet hur det ska gå till om vi bara tillåter dem och tror på det. Hoppet och tron är väldigt viktig för att läkning ska kunna ske och  vi hjälper kroppen genom att ha tillit och tålamod.


Emotional Release ER handlar om att identifiera och förlösa blockerade känslor. Under sessionen börjar vi med ett samtal - ett samtal som även tar del av din själs röst och där rummet inte bara är de fyra väggar som omger oss under sessionen.  Det blir alltid någon typ av behandling och det blir vad som behövs just där och då.


Eftersom vi vid denna session jobbar på energinivå går det alldeles utmärkt att boka ett DISTANSmöte förutsatt att det finns bra uppkoppling.

ER - Emotional Release
- även på distans


75 min session

1 395 kr


Ett djupgående själsligt samtal med energibehandling som syftar till att förlösa blockeringar ur ditt energisystem. 

Vid frågor kan du alltid ringa 070-455 90 90 eller maila info@healforlife.se