Stresshantering

En kropp i stress kan inte läka. Holistisk hälsa handlar om att reducera stress på olika nivåer och det är egentligen vad all behandling hos Heal for Life handlar om. 

Stress handlar inte bara om livspusslet utan om allt som är du, allt som påverkar dig och som under icke gynnsamma förhållanden skapar en stress i kropp och själ. Stress är blockeringar av olika slag och dessa blockeringar kan ligga på känslomässig nivå, cellnivå, på hormonell nivå, i din vävnad, i dina organ ja, överallt i det som definierar dig som individ. Grundorsaken till stressen behöver inte finnas där symtomen är utan kan mycket väl ligga någon annanstans.


Belastningar av till exempel tungmetaller och olika typer av patogener, skapar en toxisk miljö i din kropp vilket leder till stress och näringsbrister. Om du har näringsbrister kan inte dina celler arbeta optimalt och olika processer i kroppen fungerar inte som de ska vilket skapar en stress i vävnad och organ. 


Vi har en tendens att tänka negativa tankar och odla dem under stor del av dagen. Ofta handlar de om oss själva men även om andra och olika situationer vi är med om och/eller hamnar i. Tankarna förstärks också av känslor. Dessa tankar och känslor är, precis som allt annat, energi och de blockerar effektivt energiflöden i våra kroppar.


Avsaknad av spirituell hälsa skapar också stress. Med spirituell hälsa menas att ha en koppling till naturen och ha ett öppet medvetande. Att ha en grundläggande känsla av trygghet och känna sig behövd samt se sig själv i ett större sammanhang. Att känna hopp om livet och inte leva i rädsla och oro utan att leva här och nu och inte bekymra sig för morgondagen. Att leva utifrån hjärtat.


Begreppet stress har således en vidare definition än det vi normalt pratar om; den yttre stressen som har med arbete, relationer och livspussel att göra. Allt hänger ihop och vi kan inte särskilja eller isolera något från något annat utan stress uppkommer på alla nivåer både i din fysiska kropp, i din energikropp och själsligen.


Så det är inte alltid så lätt att veta vad det är som skapar stress hos just dig. Därför är det bra att ta hjälp och reda ut det. Om du är osäker på var du vill börja kan ett sätt vara att boka en ER - Emotional release session där vi alltid börjar med ett Själsligt samtal eller kanske en lugnande Kraniosakral Behandling där du får vara i stillhet en stund och släppa stressade tankar. Eller så kan du gå in och titta på våra övriga tjänster och känna in vad du behöver just nu.


En kropp och själ som får hjälp med stresshantering - oavsett var stressen kommer ifrån - har en fantastisk möjlighet att kunna läka och skapa harmoni i livet.

Vid frågor - kan du alltid ringa 070-455 90 90 eller maila info@healforlife.se