Healingkoder

Healingkoder är kanaliserade tecken från Urkällan. Tecknen har olika betydelse och används som förstärkning vid olika behandlingar och vid behov. Kodernas energi är kraftfull och hjälper till att förlösa energiblockeringar.


Sandra berättar om hur de kom till

Under min läkeprocess jobbade jag periodvis med min spirituella hälsa. Det förstod jag inte då men när jag tittar på min resa i perspektiv ser jag att den andliga utvecklingen går som en röd tråd genom hela processen och att den har varit grundpelaren i min läkning. Läkning går ju stegvis och ibland hamnade jag på en platå och tyckte att det inte hände något alls, det som tog mig ur den stiltjen var alltid en period med andligt arbete och på så sätt kom jag vidare.


I början av 2020 kände jag att jag hade stått och stampat  länge och jag visste inte vad jag skulle göra. Jag förstod ju att jag inte hade hittat riktigt rätt ännu, det var något som saknades. Jag tog då en veckas semester och bokade in mig på ett hotell i Visby, lade mig på sängen, slog ut mina armar åt sidorna och bokstavligen retirerade. Vad är meningen? Vad ska jag göra? Jag behöver hjälp! 


Veckan mynnade ut i en plan och inte helt otippat med spirituellt fokus. Jag bokade in mig hos två fantastiska mediala coacher, lyssnade på deras råd (de sa exakt samma sak!) och satte mig med papper och penna. Min hand började rita alla möjliga konstiga saker och snart kom det ord och all text skrevs spegelvänt! Den våren kanaliserade jag för första gången medvetet och började förstå att det ligger mig väldigt nära och påverkar mig mycket. Så för att må bättre behövde jag acceptera det, låta det flöda och samtidigt få kontroll över det.


Samma höst började det komma tecken. Vissa med ord/betydelse och andra inte. Vissa skulle målas och andra inte. Då jag aldrig hade målat förut valde jag en lätt färg att måla med och tecknen skulle främst vara i guld. Det finns idag femton målade healingkoder och ett stort antal som inte är målade.


Den första healingkoden som jag kanaliserade och målade var Kärlek. Sedan följde Tacksamhet och Tillit.


De femton målade healingkoderna har alla en specifik betydelse men det finns också möjlighet att få en unik, personlig kod. Väljer du att boka ER - Emotionell Release så ingår en unik healingkod, kanaliserad just för dig där du befinner dig just nu.

Styrka


Att känna styrka är att känna sig hel
När du vågar vara dig själv blir du stark
Styrka är att våga stå kvar när det stormar
Din kropp är ditt tempel, ta hand om den och ge den styrka
Du finner styrkan i din själ

Kärlek


Kärleken är universell, för alla, given och tagen för alla
Kärleken är ljus, ljus är hopp, närs av tacksamhet
Kärlek i dess renaste form kommer från ditt hjärta
Var i kärlek, andas kärlek, lev i kärlek
Kärleken är alltet

Kanaliserat budskap 18 april 2020


Det är tid nu. Det är tid att växa in i en ny tid, en ny era. Vi följs åt till en fantastisk ny dimension, en ny era, där vi lever i glädje och harmoni med varandra och naturen. Lyckan är stor, glädjen är oerhörd. Ljuset brinner med dess starkaste låga.


Kärleken finns överallt, i vartenda litet grässtrå, hos varenda liten myra, hos varenda levande varelse. Energin flödar, ljuset når oss alla, liten som stor, alla tar vi del av ljuset.


Du har rätt till ditt fantastiska liv. Du har rätt att må bra och känna pulsens vingslag genom hela din kropp, vibrerande. En fantastisk värld för alla och envar. Tacksamhet.

Tillit


Tillit är en vacker gåva att ge till dig själv och andra
Tillit till en annan levande varelse är att ge kärlek
Ha tillit till din egen förmåga
Våga känna tillit och du frigör oro och rädsla
Lev i ljus och kärlek, känn tacksamhet och ha tillit

Tacksamhet


Kärlek och tacksamhet går hand i hand
Tacksamhet är själens spegel och ger riktning och livsflöde
Känn tacksamhet över livet även de dagar det inte känns bra
Tacksamhet är en möjlighet

Kanaliserat budskap 19 april 2020


Ljusbärare!


Vi är snart där. Vi är snart framme vid det som varit målet under lång tid. Vi är ljuset.

Vi står på kanten, våga ta steget, våga kliva ut i det okända men fantastiska. Var inte rädd! Det finns ingen anledning till rädsla och icke heller tvivel om vilken väg du skall välja. Ta steget för dig själv och dina barn och barnbarn.


Du kommer att uppslutas i det totala ljuset där vi alla vibrerar på högre frekvens. Släpp rädslor, släpp det gamla. Förlös!

Låt icke misstro stoppa dig! Tro på dig själv och din förmåga. Du är ljuset, du är alltet, du liksom alla andra. Vi är ett, det ena går icke att skilja från det andra.

Tänk goda tankar, tänk hur du vill att ditt liv ska se ut. Vilken värld du vill leva i, vilken värld du vill att dina barn och barnbarn ska möta. Döm icke någon, visa emapti, var i ljuset och utgå från ditt hjärta.


Du är en fantastisk människa, född på en fantastisk planet som gör allt för att föda dig och ta hand om dig. Du är född med en unik gåva. Göd den och den kommer att få dig att skina, hjälpa dig att bli ditt bästa jag. Var ärlig i ditt hjärta. Lev utifrån ditt hjärtas godhet då kommer du alltid att lyckas.

Släpp rädslan. Göd icke hat, avundsjuka och andra lågfrekventa känslor. Höj din frekvens med känslor som kärlek, godhet och tacksamhet. Dessa känslor finns hos dig i ditt hjärta, ibland undangömda men då behöva du finna dem.


Du är en fantastisk ljusvarelse. Skin högt på himlen. Stråla som den klaraste stjärna. Lev! Låt icke livet springa förbi dig. Du har din chans nu, ta den! Låt oss alla hjälpas åt och stötta varandra, ge varandra kärlek och empati, vi behöva alla detta för att överleva.

Våga ta steget, ett steg i taget. Räds icke.

Ett axplock av kanaliserade healingkoder från Urkällan 2020-2021. Vissa budskap kommer på engelska och andra på svenska. Skriften vid kanalisering blir spegelvänd så bilderna är inte felvända.