Välkommen till Heal for Life och Holistisk Hälsa!

Vad är Holistisk hälsa?


Att läka är en holistisk process som kräver tid och engagemang. Läkningen sker på flera plan och allt kan inte läka samtidigt. Kroppen har en fantastisk förmåga till prioritering och vi behöver bara följa med och lyssna på vad den har att säga. På så sätt får vi veta vad den behöver just nu och vilket fokus som ska gälla för tillfället.

Sandra Lindström, Heal for Life AB

Heal for Life erbjuder

Retreats


Vi behöver alla komma bort ibland och i lugn och ro få lite nya perspektiv på livet. Träffa nya, likasinnade människor, lära sig lite nytt och bara vara. Vi vill med retreaten skapa förståelse för den holistiska hälsan samt att öka medvetenheten om vad som gör oss sjuka och vad vi kan göra för att hålla oss friska.

Föreläsningar


Det är alltid inspirerande att gå och lyssna på en föreläsning! Att höra andra människor berätta om sitt livsöde eller om något annat de vill förmedla är en god källa till inspiration.

Under den här fliken kan du hitta aktuella föreläsningar i olika ämnen.

Kraniosakral behandling (KS)


En stressad kropp har svårt att läka. Både fysiska, psykiska, emotionella, spirituella och toxiska trauman skapar stress i våra celler och vävnader. KS är en fantastisk behandlingsform som hjälper din kropp att skapa flöde samt  med all typ av cellstress oavsett var eller hur stressen har uppkommit.

ER (Emotional Release)


Känslor som du upplever i samband med ett trauma har en tendens att sätta sig som en energiblockering i din energikropp. Denna energiblockering kan genom åren skapa symtom i din fysiska kropp. Dessa känsloblockeringar kan vara väldigt gamla både från detta och tidigare liv. ER - Emotional release - är ett sätt att uppmärksamma och lösa upp dessa blockeringar.

Näringsterapi


Vad vi äter och dricker spelar en grundläggande roll för vår hälsa!  Att vi regelbundet får i oss näringsämnen som ska användas i de miljontals biokemiska reaktioner som sker varje sekund i våra kroppar är en förutsättning för att vi ska må bra och hålla oss friska.

Frekvensterapi


Allt är energi. Varje cell, alla vävnad och samtliga organ i din kropp har sitt eget unika frekvensomfång, tonus, och när den kommer ur det fungerar den inte optimalt. Blockeringar i form av nertryckta känslor, patogener som virus, svamp, bakterier och parasiter påverkar cellen och dess tonus och där kan frekvensterapin hjälpa till för att skapa flöde och rätt frekvensomfång igen.

Tidigare Liv 


Ibland kan blockeringar gå djupare än vi anar och faktiskt ända tillbaka till tidigare liv. Händelser i det tidigare livet kan skapa energiblockeringar i ditt nuvarande liv på grund av olösta trauman. Att under lätt hypnos gå tillbaka till ett tidigare liv är ett väldigt effektivt sätt att lösa upp dessa energiblockeringar.

Stresshantering


Stress är en naturlig, biologisk reaktion och livsviktig för vår överlevnad. Problemet är att vi stressar mer eller mindre hela tiden, systemet hinner inte återhämta sig, vilket dränerar oss och kan göra oss sjuka.  En cell som är stressad fungerar inte optimalt och en kropp i stress har ingen bra förutsättning för att kunna läka. Heal for Life hjälper dig att hantera och reducera både yttre och inre stress.

Negativ jonterapi


Sitter du mest inne på dagarna?

Och dessutom mycket framför datorn?

Det är nog en verklighet som många av oss känner igen. Under dessa förhållanden drar vi på oss mycket positiva joner som gör våra kroppar obalanserade och som kan ge oss olika typer av symtom. Negativ jonterapi har därför blivit en populär behandling som hjälper kroppen att bli jordad och mer i balans.

"Men var ska jag börja och vad behöver jag just nu?"


Ja, det är inte alltid lätt att veta! Det kan kännas som om allt blir övermäktigt och att det enklaste är att trampa på i vanliga spår. Men lugn!

Hos Heal for Life kan du boka ett HOLISTISKT UPPSTARTSSAMTAL. Där ingår några grundläggande frågeformulär och tester samt ett samtal om dig och din bakgrund som sedan mynnar ut i en plan för din väg till läkning. Boka HOLISTISKT UPPSTARTSSAMTAL nedan.

Holistiskt Uppstartssamtal


Bicom-test, FAB, QRMA, samtal - 90 min

1 800 kr


Var ska jag börja?

Under detta uppstartssamtal kartlägger vi ditt nuläge och lägger en plan över vad du behöver fokusera på närmast framöver.

Våra fyrfota vänner kan också behöva lite hjälp ibland!

Behandling av djur


Precis som människor får våra djur också olika typer av besvär på grund av yttre påverkan och stress. Våra djur är också fantastiska på att känna in oss mattar och hussar och ta på sig våra krämpor. Det kan yttra sig i fysiska symtom hos dem eller olika typer av beteenden.


Att behandla djur med olika typer frekvensterapier och healing är väldigt välgörande och djuren tar ofta tacksamt emot.