Näringsterapi

Hippokrates, läkekonstens fader, sade redan på sin tid att "låt maten vara din medicin och medicinen vara din mat". Och egentligen är det ju inte konstigare än så;  maten du stoppar i dig kan antingen fungera läkande för kroppen och ge näring eller icke läkande och förbruka näring och det gäller att förstå vad som är bra just för dig och just nu.

Det sker miljontals biokemiska processer i din kropp varje sekund. Det är som en levande fabrik som är igång dygnet runt och aldrig vilar! Till alla dessa biokemiska processer krävs många olika typer av ämnen.  Vitaminer och mineraler behövs till exempel som så kallade kofaktorer för enzymer som är livsnödvändiga för många av dessa processer. Utan dessa kofaktorer kan enzymerna inte utföra sin uppgift. Det innebär att vissa reaktioner saktas ner eller inte äger rum alls vilket på sikt gör att kroppen kommer i obalans och ger dig symtom.


Att jobba med näringsmedicin innebär att förstå vad som belastar kroppen och ger symtom (ex nedtryckta känslor, tungmetaller, virus, bakterier, svamp, parasiter), ta bort det som belastar och balansera upp kroppens näringstatus. Förståelsen för varför belastningen har uppkommit är A och O för att efter en balansering kunna jobba förebyggande.


Det finns flera sätt att få en uppfattning om vad just du behöver för att balansera din näringsstatus. Du kan ta en DNA-analys och se dina förutsättningar, en Hårmineralanalys (HMA) som visar mineral- och ämnesomsättningstatus i kroppen, Bicom Bioresonans eller Oberon Bioresonans som påvisar belastningar och behandlar dessa, QRMA som påvisar näringsstatus och funktion samt andra funktionsmedicinska testanalyser (ex hormoner, tarmflora). Detta tillsammans med en omfattande frågeenkät (FAB) där du listar dina symtom samt ett samtal om dig och din bakgrund ger en relativt god bild av din näringsstatus.

Allt i kroppen hänger ihop och det viktiga är att försöka hitta grundorsaken till måendet och dina symtom. Idag vet vi att mer eller mindre all känslomässig stress leder till ohälsa av olika slag. Kunskapen och erfarenheten efter att ha träffat klienter under snart 15 års tid har fått mig att förstå vad problematiken kan bero på och att ta olika typer av tester inte alltid är nödvändigt - inte till en början i alla fall. Både HMA och DNA-tester finns tillgängliga vid behov och är du bara intresserad av dem kan du kontakta mig nedan. Annars ingår altid någon form av näringsterapi vid övriga sessioner.

Vid frågor kan du alltid ringa 070-455 90 90 eller maila info@healforlife.se