Ett Liv i BALANS


Ett Liv i BALANS handlar om att hitta balansen mellan de BELASTNINGAR du utsätts för och de RESURSER du har för att ta hand om dem. Allt du gör, äter, ser, tänker och känner hanterar din kropp på sitt sätt beroende på dina förutsättningar just då. När BELASTNINGARNA överstiger dina RESURSER så börjar kroppen känna av det i form av exempelvis smärta, infektioner, ångest, oro och utmattning. Ibland diffusa symtom som har svårt att ge med sig - du känner att du är i OBALANS.

Vi utsätts dagligen för olika typer av BELASTNINGAR. Det kan handla om fysiska trauman och skador men de kan också ligga på en känslomässig nivå, en mental nivå eller en andlig nivå. När kroppen har nått sin så kallade tippingpoint börjar den visa symtom och det är då vi förstår att balansen är rubbad - de RESURSER du har räcker inte längre till för att ta hand om BELASTNINGARNA.


Gemensamt för dessa BELASTNINGAR är att kroppen är i stress. Läs mer om stress här. Cellen skiljer inte på var BELASTNINGEN kommer ifrån utan reagerar lika på all typ av stress. Där du får dina symtom är där du har dina "svagheter". Exempel på vad som kan BELASTA kroppen är:


 • Obalanserad kost vilket ger näringsbrister
 • Toxisk miljö som stör tarmfloran och som skapar inflammation i kroppen
 • Negativa tankar och känslor
 • Oro, ångest
 • Dåliga relationer 
 • Bristande andlig hälsa (har ej tro, hopp, tillit på sig själv och omgivningen)

Som tur är har du ju också fantastiska RESURSER att bemöta BELASTNINGAR med! Din kropp har en unik förmåga att reparera sig och hitta genvägar när något går fel eller saknas. Men RESURSERNA håller inte för evigt utan underhåll. Du behöver lyssna inåt och hjälpa kroppen att förstå dina begränsningar och vad du mår bra av. Annars finns ju risken att du går över gränsen. Vi har väl alla gjort det vid ett flertal tillfällen men det viktiga är då att reflektera och inte låta det bli en vana.


Exempel på RESURSER du har tillgång till:


 • Immunförsvaret 
 • Tarmfloran (en stor del av immunförsvaret) 
 • Nervsystemet, stressystemet (fight/flight), limbiska systemet (känslohjärnan)
 • Olika näringsämnen som hjälper din biokemiska fabrik i kroppen
 • Relationer du trivs i och stärks av
 • Andlig hälsa


Du har säkert hört att "det är inte hur du har det utan hur du tar det" och det ligger väldigt mycket i det. En stor del av dina RESURSER utgörs av ditt stressystem och hur du hanterar känslomässigt stressade situationer Så har du koll på ditt limbiska system så har du kommit en bra bit på väg.

Ett Liv i BALANS


Vid frågor kan du alltid ringa 070-455 90 90 eller maila info@healforlife.se