Holistisk Hälsa

Kroppen som organism är oerhört intelligent och strävar efter att vara i balans, att nå ett tillstånd av homeostas. Så varför blir den sjuk? Det handlar förstås om flera saker. Vi har inte bara en fysisk hälsa utan även en psykisk, mental, känslomässig och andlig (spirituell) hälsa och det är inte helt enkelt att särskilja det ena från det andra.

Allt hänger ihop och påverkar varandra. Att i en enkel bild försöka få med och förklara alla parametrar som påverkar vårt mående är förstås inte så lätt, men bilden ger ändå en uppfattning om hur komplexa vi är.


Att jobba med Holistisk Hälsa innebär att gå in på djupet av allt som är du, det innebär att ta ansvar för sin egen process och ta hjälp av andra när det behövs. Du läker för livet. De snabba lösningarna finns tyvärr inte utan det handlar om att ta små steg framåt och stimulera kroppen till självläkning.


Läkeprocessen kräver tålamod. Du behöver hitta kraften till att känna TILLIT, ha TÅLAMOD och ta dig TID till att göra det du behöver göra. Samt att känna TACKSAMHET över de förbättringar du uppnår. Det finns ingen generell lösning som passar alla, just du är unik och din läkningsprocess likaså.


Nedan har jag sammanfattat min syn på Holistisk Hälsa och vad som påverkar oss i vårt mående. Om du är sjuk eller i obalans och vill börja din resa är det viktigt att ta ett steg i taget, allt kan inte läka på en och samma gång!

Allt är energi

Vår fysiska kropp består av celler, vävnad, organ, biokemiska ämnen och allt vibrerar på en bestämd frekvens, en bestämd ton (tonus). Varje cell har en elektrisk aktivitet och omges av ett elektromagnetiskt fält. En frisk cell vibrerar på en specifik frekvens och en sjuk cell på en annan.


Kroppen är som en orkester. Det är viktigt att alla instrumenten i orkestern är stämda och spelar efter de förutsättningar som ges i noterna. I kroppen gäller samma sak. Levern, till exempel, har sitt förutbestämda frekvensomfång, njurarna sitt och det är viktigt att de behåller sitt tonus för att vara samstämda med övriga kroppen.


Det är väldigt vanligt idag att vi får obalans i vår tarmflora, så kallad dysbios. Detta beror bland annat på att vår miljö idag är mer toxisk än tidigare vilket gör det svårare för våra reningsorgan att hinna städa undan vilket ger olika patogener möjlighet till att växa på sig och få fäste. Dessa patogener kan vara virus, svamp, olika typer av parasiter och bakterier och har generellt en lägre frekvensnivå. Har du fått dysbios i till exempel mage/tarm området så blir det en negativ belastning för kroppen. Cellens (och de belastade organens) tonus ändras och du blir sjuk.


Vi har energiflöden i kroppen som följer olika banor och mönster och dessa kallas meridianer. När dessa energimeridianer flödar fritt har du hälsa och när de stagnerar av olika anledningar får kroppen svårare att upprätthålla balans. Kanske har du hört talas om chakran som är energicenter i kroppen. Ofta behöver vi balansera dessa för att få fritt flöde och må bättre.


Likväl som alla kroppens delar och tillbehör har sitt specifika frekvensomfång gäller det självklart även allt vi stoppar i oss och allt vi har runt omkring oss. Mat, ord, toner, färger, tankar, känslor – ja allt har ett specifikt frekvensomfång som påverkar våra kroppar. Så beroende på vad du äter, vilka tankar du tänker, vilka ord du använder dig av, vilka känslor du känner så mår du antingen bra eller dåligt. Generellt kan man säga att vackra ord som kärlek, tacksamhet, omtanke och dess känslor är mer högfrekventa och får dig att må bra medan känslor som hat, ilska, skam och skuld är lågfrekventa och får dig att må sämre.

Om du vill hitta universums hemligheter, tänk i termer av energi, frekvens och vibration


Nikola Tesla

Kroppens biokemi

En matematiker har räknat ut att det sker 10 upphöjt till 8843 (10 med 8843 nollor efter) biokemiska reaktioner i kroppen varje sekund. Till detta behövs vitaminer, mineraler, fytonäringsämnen, antioxidanter, enzymer, hormoner, coenzymer ja massor av olika ämnen för att dessa biokemiska reaktioner ska ske. Om vi får brist någonstans försöker kroppen att kompensera och hitta andra vägar för att upprätthålla jämvikt, homeostas. Men till slut kan det bli övermäktigt för kroppen och den börjar producera symtom.


Vi har alla mer eller mindre näringsbrister idag. Våra jordar är utarmade (framför allt när det gäller mineraler) och våra grödor blir därför mer näringsfattiga än för hundra år sedan. Vi äter mycket processad mat; stressat kött, socker, vetemjöl (gluten), mjölk etc och får i oss mer toxiner än tidigare. Vi lever i en miljö med mycket krav och många av oss går med ständigt stresspåslag.


Cellerna i kroppen lever således mer eller mindre under ständig stress. Denna stress gör att kroppen behöver ännu mer näringsämnen för att kompensera den biokemi som bildas av stresspåslaget och som, under längre tid, blir toxisk för oss. Det är anledningen till att våra kroppar ännu snabbare utarmas av näringsämnen och vi får brister.


Att jobba med näringsterapi är därför en en viktig och grundläggande del av läkningsprocessen. Man brukar säga att ”din kropp är ditt tempel” och det gäller att fundamentet på det templet är stadigt och stabilt.

För att ändra vårt varande behöver vi ändra hur vi tänker och känner


Joe Dispenza

Känslokroppen

Biokemiska reaktioner sker alltid som ett svar på något som händer i kroppen. Även dina tankar och känslor skapar biokemi! Man vet idag att positiva känslor vibrerar på en högre frekvens och skapar en mer positiv biokemi för kroppen och tvärtom – negativa tankar och känslor skapar en negativ och stressad biokemi vilket skapar obalanser i din kropp.


När du tänker en tanke bildas en elektrisk impuls i nervsystemet som i sin tur skapar ett biokemiskt ämne – känslan. Dessa är sammankopplade i ett nätverk som för alltid finns där. Vi säger att nervbanorna bildar speciella motorvägar eller kluster för just den händelsen. När du utsätts för något liknande långt senare i livet – som inte alls behöver vara någon fara – så reagerar du på samma sätt just på grund av att motorvägen finns där. Detta har blivit ditt beteende, ditt varande, och du kanske inte ens reflekterar över det. Att bryta ett beteende med en så stark nervmotorväg som är baserad på en händelse (man oftast inte kommer ihåg!) är nödvändigt för att kunna läka.


En cell reagerar när något händer. Den ställer sig inte frågan: ”är detta känslomässigt, fysiskt, eller mentalt?” (det är vi människor som har hittat på dessa nivåer) utan den producerar bara biokemin till händelsen. När vi jobbar på energinivå i kroppen kan man därför lösa upp dessa trauman utan att fundera på vilken nivå man är på. Att jobba på energinivå är således ett bra sätt att komma åt känslomässiga trauman.


Tankar och känslor hänger intimt samman. Om vi under en dag kunde ändra alla våra negativa tankar bara sådär skulle vi kunna läka mycket snabbare! Tankar är starka och tillsammans med känslor regerar dom kroppen. För att läka krävs därför arbete med att ändra tankesätt och därigenom känslorna kopplade till det.

Genetik - epigenetik

Längst in i cellkärnan i varje cell finns ditt DNA, dina gener, som är din ritning till det som är du. Där finns alla förutsättningar, hälften från mamma och hälften från pappa.


Cellens uppgift är att bygga proteiner som blir byggstenar till din kropp. Detta sker kontinuerligt genom att DNA delar sig och bildar nya proteiner, i den del av cellerna som heter ribosomer, med hjälp av aminosyror (proteinets minsta beståndsdel). Dessa aminosyror kommer från maten vi äter så på så sätt kan man säga att maten är information till det replikerade DNAt. Beroende på kvaliteten på aminosyrorna så kan det antingen bli starka byggstenar eller så blir det helt enkelt svaga byggstenar. Men säger generna allt om din hälsa?


Vi har alla olika biokemiska förutsättningar rent genetisk men faktum är att man idag vet att generna endast påverkar ca 10% av ditt mående – resten är din livsstil. Det är detta man kallar epigenetik. Epigenetiken innebär att vi har en förmåga att slå på eller av våra gener. Precis som att spela på ett piano. Du har en hel rad med tangenter att slå på och beroende på vilka tangenter du trycker ner så kan du antingen spela ett alldeles fantastiskt stycke som alla älskar att höra eller ett helt bedrövligt stycke som får öronen att trilla av. 


Det är precis på samma sätt med dina gener. Du kan äta en fantastisk och näringstät mat som får generna att jubla och bara bilda starka byggstenar till kroppen eller så äter du mycket näringsfattig mat vilket ger sämre byggstenar och du blir till slut sjuk. Självklart gäller ju detta även hur du beter dig i livet och om du stressar, är glad eller olycklig och så vidare. Allt hänger ju ihop och går du omkring och är arg, ilsken och besviken hela dagarna då reagerar ditt DNA på det också.


Inom epigenetiken menar man också att vad våra föräldrar och mor- och farföräldrar åt och utsattes för bildar avtryck i den genetiska koden som påverkar efterkommande generationer. Det är ett helt nytt sätt att se på sitt eget arv och vad som påverkar dig i ditt mående. Det blir ännu mer förståelse för hur komplexa vi är som människor och att hitta rätt anledning till hur vi mår idag inte alltid är så självklart.


Heal for Life erbjuder gentester, DNA Life, som ett kompletterande verktyg inom holistisk hälsa. Det påvisar inga mutationer utan bara biokemiska avvikelser för att få en förståelse för hur just din kropp påverkas av olika brister och varför. Det är en pusselbit av allt som är du.

Andlighet - spirituell hälsa

När du läker i en holistisk process öppnar du automatiskt upp för högre medvetande och din perception - ditt sätt att se på livet - förändras. Ditt hjärta får större utrymme och de positiva vibrationerna i din kropp ökar. Ju mer du höjer ditt frekvensomfång desto bättre mår du och desto större medvetenhet får du också.


Ofta sker detta genom meditation. Du börjar att titta inåt och söker en stillhet där kropp och sinne kan expandera. Du utforskar dig själv och ditt inre och lär dig att umgås med dig själv utan yttre påverkan. Rent biokemiskt frisätter du en molekyl som heter DMT – Dimetyltryptamin – som är kroppens egna psykoaktiva drog. Den lagras i tallkottkörteln (tredje ögat) och när den frisätts har du även höga halter av våra må bra hormoner oxytocin, gaba och serotonin. När du stressar mycket och har mycket kortisol (stresshormon) i kroppen så minskar DMT och du blir mer avstängd från ditt högre medvetande.


Att ha god spirituell hälsa kan innebära olika saker för oss alla men grundläggande är att känna en trygghet i sig själv. Denna trygghet får du genom förståelse för vår tillvaro och acceptans över att allt hänger samman. Det skapar tillit och tacksamhet. Inom kvantfysiken har man konstaterat att två sammanhängande partiklar som skiljs åt alltid kommer att bli påverkade av varandra, de är kopplade till varandra för alltid. Nobelpriset i Fysik, 2022 handlar just om detta! Kvantfysiken pratar också om kvantfältet, det energifält som vi alla är en del av och är sammanlänkade till. Så vi är alla ett kan man säga.


Vi lever i en värld där många har ”tappat” sin andlighet. Människor är stressade och den vänstra, analytiska hjärnhalvan tar över och kreativiteten minskar. Då tappar vi också vår intuition och vi har en tendens att isolera oss, känna oss rädda och oroliga. Stressens biokemiska ämnen är en stor bidragande orsak till detta. Om jag känner mig trygg i mig själv och känner tillit till livet så behöver jag inte gå omkring och vara orolig hela tiden. Då stressar kroppen ner. Jag behöver inte känna rädsla över att saker ska gå fel utan jag vilar i att allt blir som det ska. Det är en oerhört befriande känsla!

The moment you change your perception is the moment you rewrite the chemistry of your body


Bruce Lipton

Högkänslighet

Högkänslighet är ett medfött personlighetsdrag som finns hos ca 20 procent av den globala befolkningen. Det är jämnt fördelat mellan män och kvinnor och finns också hos de flesta djurarter. Den vetenskapliga termen för högkänslighet är ”sensory processing sensitivity” (sensorisk bearbetningskänslighet).


Den amerikanska forskaren och psykoterapeuten Elaine N. Aron är den som myntat bregreppet högkänslighetsperson (HSP – Highly Sensitive Person). Även om draget tillhör en minoritet menar hon att detta är tillräckligt många för att betraktas som normalt men inte tillräckligt många för att omgivningen alltid ska förstå. Många högkänsliga människor blir således missförstådda och felbedömda, vilket kan få dem att känna sig ”konstiga”, ”onormala” och utanför. 


Enligt Elaine Aron finns det ingenting som tyder på att en högkänslig person som växer upp i en förstående miljö löper

större risk än andra att få problem. Om en högkänslig person däremot inte hanteras på rätt sätt under sin uppväxt är risken större att han eller hon blir deprimerad, ängslig eller blyg. Högkänsliga personer föds med ett nervsystem som är känsligare än hos genomsnittet och en hjärna som fungerar lite annorlunda än hos andra

människor. Detta gör högkänsliga personer extra mottagliga för sin emotionella och fysiska miljö. De lägger märke till mycket mer än andra och bearbetar allt på en djupare nivå. Därför behöver de mer tid och energi än andra att smälta alla intryck.


Det faktum att högkänsliga människor uppmärksammar så många detaljer och har svårt att filtrera allt inflöde gör att de lätt blir överstimulerade. Detta leder till att de blir överväldigade, känner sig uppjagade, blir stressade och får kortslutning, särskilt när de står inför stökiga situationer, upprörda människor, höga stimulansnivåer och plötsliga förändringar. Därför behöver högkänsliga personer ofta dra sig undan för att få vila ifred på en mörk och tyst plats. Tack vare sitt känsliga nervsystem är högkänsliga människor också empatiska, medkännande, omtänksamma, intuitiva, kreativa, begåvade och djupsinniga med ett rikt inre liv.